K Inno Med (KIM)

นวัตกรรมการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ของเรา

นัดพบแพทย์
หรือปรึกษาข้อมูลการรักษา

 •   พบแพทย์ครั้งแรก
 •   ติดตามการรักษา
 •   นัดฉีดเข่า
 •   ปรึกษาข้อมูลการรักษา

คลิกที่นี่  

ความรู้สู่ประชาชนและแพทย์

 •   ความรู้สู่ประชาชน
 •   ความรู้สู่แพทย์และพยาบาล
 •   ห้องสมุดภาพ
 •   เอกสารทางวิชาการอ้างอิง
 •  

คลิกที่นี่  

หลักสูตรอบรมและการบรรยาย

 •   การบรรยายสำหรับประชาชน
 •   การบรรยายสำหรับแพทย์
 •   การบรรยายสำหรับพยาบาล/สหวิชาชีพ
 •   ตาราง
 •   ลงทะเบียน

คลิกที่นี่  

การวิจัยทางการแพทย์

 •   การรักษาด้วยเกล็ดเลือด สำหรับพระสงฆ์
 •   การรักษาด้วยเกล็ดเลือด สำหรับข้าราชการตำรวจ
 •   การรักษาด้วยเกล็ดเลือด สำหรับผู้สูงอายุ

คลิกที่นี่  

ผลิตภัณฑ์จาก K Inno Med (KIM)

 •   CENTRIFUGE MACHINE
 •   TUBE SET
 •   INJECTABLE TUBE SET
 •   ACCESSORY KIT

คลิกที่นี่  

รู้จัก K Inno Med

ทำความรู้จัก K Inno Med (KIM)


คลิกที่นี่  
นัดหมาย

นัดพบแพทย์หรือปรึกษาข้อมูลการรักษา

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ที่ K Inno Med (KIM) เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษา
มากกว่า 20 ปี คอยให้คำปรึกษาและดูแลคุณภาพชีวิตของท่าน